Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera

egzam

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

  • 15.09.2016 r. – zebranie ogólne 16.00
  • 06.10.2016 r. – dyżur dla rodziców 16.00 – 17.00
  • 17.11.2016 r – wywiadówka 16.00 – 17.30
  • 8.12.2016 r. – dyżur dla rodziców 16.00 – 17.00
  • 26.01.2017 r. – wywiadówka 16.00 – 17.30
  • 02.03.2017 r. – dyżur dla rodziców 16.00 – 17.00
  • 6.04.2017 r. – wywiadówka 16.00 – 17.30
  • 11.05.2017 r. – dyżur dla rodziców 16.00 – 17.00

Informacje i dokumenty do ubezpieczenia:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

SUMY UBEZPIECZENIA 

OPIS UBEZPIECZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKODY

INSTRUKCJA GRAFICZNA ZGŁOSZENIA SZKODY

Dokument zgłoszenia szkody należy pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Terminy zajęć dodatkowych

Koła przedmiotowe

Koła tematyczne

Zajęcia sportowe

Pomoc uczniom

Przygotowanie do egzaminu

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) i wymagania na ocenę z:

matematyki

historii

geografii kl. I kl. II kl. III

chemii kl. I kl. II kl. III

j. angielskiego

j. niemieckiego kl. I kl. II kl. III

wychowania fizycznego

religii

EDB

techniki

informatyki

WOS

muzyki

plastyki

zajęć artystycznych