Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera

Gimnazjum w Krajence zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej z 26.02.1999r. i otrzymało nazwę Publiczne Gimnazjum w Krajence. Na siedzibę szkoły wyznaczono budynek przy ul. Szkolnej 17. W okresie V-VIII 1999r. przeprowadzono remont kapitalny cz궜ci budynku szkoły i przygotowano do rozpoczęcia zajęć. 1 wrzeœnia 1999 roku naukę w szkole rozpoczęło 145 uczniów podzielonych na 6 oddziałów. Opiekę nad uczniami sprawowało 15 nauczycieli. W roku 2000 przeprowadzono remonty kolejnych pomieszczeń szkolnych tak by szkoła w roku szkolnym 2000/2001 mogła pomieœcić 262 uczniów podzielonych na 11 oddziałów. W roku 2001 przeprowadzono remont pomieszczeń piętra budynku, przygotowując dla uczniów przestronny korytarz i kolejną salę lekcyjną.

Rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło 384 uczniów podzielonych na 16 oddziałów. W 2001 roku szkoła wzbogaciła się o małą salkę gimnastyczną przygotowana w budynku po byłym kinie przy ul. Szkolnej 2. Dzięki staraniom władz miejskich w 2002 r. zakupiono od Starostwa Powiatowego dla szkoły budynek sali gimnastycznej przy ul. Władysława Jagiełły. Starania burmistrza Gminy i Miasta Pana Janusza Szczerbiaka doprowadziły do uzyskania śœrodków finansowych na przeprowadzenie remontu kapitalnego. W paŸdzierniku 2003r. oddano do użytku piękną salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesne zaplecze sanitarne, siłownię, klimatyzację.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej przez Radę Miejską w Krajence imienia doktora Władysława Brzezińskiego, wybitnego językoznawcy, urodzonego w Podróżnej. Uroczystoœci związane z nadaniem imienia odbyły się 14 czerwca 2003 roku i od tego dnia szkoła nosi nazwę Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego.

W lipcu i sierpniu 2013 roku nastąpiła przeprowadzka szkoły do innego budynku. Od 1 września 2013 roku gimnazjum mieści sie w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3.