Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera

Konkurs na wykonanie krzyża.

1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy artystycznej w dowolnej technice (plastycznej, przestrzennej) ukazującej krzyż na którym umarł Jezus.
2. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na apelu szkolnym.

 

Konkurs O PUCHAR NAJLEPSZEGO MATEMATYKA GIMNAZJUM

Regulamin konkursu

 

Konkurs Szkolny mistrz arkusza kalkulacyjnergo

Regulamin konkursu

 

Konkurs BRD

1. Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego polega na rozwiązaniu testów dotyczących ruchu drogowego i pierwszej pomocy, praktycznego udzielenia pierwszej pomocy oraz jazdy rowerem po torze przeszkód.
2. Szkolny etap odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.30 najpierw test teoretyczny i pierwsza pomoc w sali nr 111, później jazda rowerem po torze przeszkód. Zapisy do 5 kwietnia 2017 roku u pana Adama Michalca.
3. Trzy osobowy zespół zakwalifikuje się do powiatowego etapu konkursu, który odbędzie się pod koniec kwietnia 2017 roku. Termin zostanie podany później przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
4. Nagrody otrzymują zespoły za miejsca 1 - 3 w eliminacjach powiatowych. Ponadto drużyna, która zajmie 1 miejsce kwalifikuje się do eleiminacji wojewódzkich.

 

Konkurs OTWP

1. Konkurs Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej polega na rozwiązaniu testów dotyczących gaszenia pożarów i przepisów pożarowych, udzielania pierwszej pomocy oraz problemów uzależnień. W części praktycznej należy wykazać się znajomością sprzętu ratowniczego straży pożarnej i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2. Szkolny etap odbędzie się 24 stycznia 2017 roku o godzinie 13.30 w sali nr 111. Do etapu gminnego przechodzi 10 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali test. Zapisy do 23 stycznia 2017 roku u pana Adama Michalca
3. Etap gminny będzie podany w terminie późniejszym podanym przez OSP Krajenka. Do etapu powiatowego kwalifikują się 2 osoby z miejsc 1 i 2.
4. Nagrody przyznawane są na etapie gminnym za miejsca od 1 - 3.