Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
Szkoła Małego Inżyniera
 • Dyrektor szkoły - Pietrzak Andrzej
 • Wicedyrektor - Żujew Elżbieta
 • Banaś Marzanna - historia, wos
 • Brefka Maria - bibliotekarz
 • Daszkiewicz Katarzyna - matematyka
 • Graduszewska Ludmiła - religia
 • Jończyk Piotr - j.polski
 • Karabasz Sylwia - j.niemiecki
 • Krawczyk Barbara - j.polski
 • Kuczyński Sławomir - wych.fizyczne
 • ks. Kusy Marek -  religia
 • Maciejewska Julita - j.polski
 • Michalec Adam - informatyka, technika, EDB
 • Michniacki Łukasz - fizyka
 • Pietrołaj Robert - j.angielski
 • Pietrzak Andrzej - matematyka
 • Ryczkowski Tomasz - historia, wos
 • Sawa Dorota - chemia, biologia
 • Sobczak Mirosław - wych.fizyczne
 • Świtała Ewa - pedagog, śœwietlica
 • Tonderys Iwona - j.angielski
 • Witkowski Romuald - muzyka, plastyka, zaj. artystyczne
 • Żujew Elżbieta - j.niemiecki
 • Żuk Joanna - geografia, chemia